Targowisko „Mój Rynek” w Tłuszczu

Szczegóły

Produkcja i montaż konstrukcji targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Tłuszczu. W ramach projektu zostało wybudowane targowisko miejskie „Mój Rynek“ w Tłuszczu, w skład którego weszły: hala handlowa, powierzchnie utwardzone pod stoiska handlowe, drogi dojazdowe i parkingi oraz sanitariaty. Teren targowiska został wyposażony w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową i oświetlenie.

Klient: Gmina Tłuszcz
Zakres prac:Konstrukcje stalowe
Lokalizacja:Tłuszcz
Rozmiar:
Termin realizacji: